Jan Hermes juridisch adviseur & mediator

Al jaren ben ik actief op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschaprecht waarvan het grootste deel van mijn werkzaamheden op het gebied van laatstgenoemde is. Zo ondersteunde ik als advocaat en nu als adviseur veel medezeggenschapsorganen in de meest brede betekenis van het woord en treed ik regelmatig op als mediator.


Werkzaamheden

  • Fusies en overnames
  • Reorganisaties
  • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
  • Sociale plannen
  • Medezeggenschapsstructuur
  • Het sluiten van convenanten